ดูการตั้งค่า Lync Online

คุณสามารถดูการตั้งค่า Lync Online สำหรับผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่านั้นได้

การตั้งค่าการดู วิธีการ
ผู้ใช้หนึ่งราย (การตั้งค่าทั้งหมด) คลิกชื่อผู้ใช้ บานหน้าต่างด้านขวาจะแสดงการตั้งค่าของผู้ใช้ทั้งหมด
ผู้ใช้หลายราย (การตั้งค่าทั่วไปสำหรับทุกคน) กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ บานหน้าต่างด้านขวาจะแสดงการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกับทุกคนที่คุณเลือก

คุณยังสามารถกรอง ค้นหา และเรียงลำดับรายชื่อผู้ใช้ได้ด้วย

งาน วิธีการ
กรอง คลิก ดูผู้ใช้ กรอง แล้วเลือกชนิดของผู้ใช้ที่คุณต้องการดู
เรียงลำดับ คลิกหนึ่งในส่วนหัวของคอลัมน์ต่อไปนี้ ชื่อที่แสดง ชื่อผู้ใช้ หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง
ค้นหา คลิก ค้นหา ค้นหา แล้วใส่ชื่อที่ใช้แสดง ชื่อผู้ใช้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ในกล่องค้นหา

 สิ่งสำคัญ   เมื่อต้องการค้นหาหรือเรียงลำดับผู้ใช้ทั้งหมด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า ดูผู้ใช้ เป็น ทั้งหมด

 
 
นำไปใช้กับ:
ศูนย์การจัดการ Lync