การเพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีลงใน Office 365 พร้อมกันได้ด้วยไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

 1. คลิก ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > ผู้ใช้และกลุ่ม
 2. คลิก การเพิ่มเป็นกลุ่ม การเพิ่มเป็นกลุ่ม

ตัวช่วยสร้างจะนำเสนอขั้นตอนในการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ได้ในคราวเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวม (อย่างน้อยที่สุด) ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ (เช่น bob@contoso.com) และชื่อที่แสดง (เช่น Bob Kelly) ไว้ในไฟล์ CSV สำหรับผู้ใช้แต่ละคนแล้ว จำเป็นต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์ จะไม่มีการเพิ่มผู้ใช้จนกว่าคุณจะดำเนินการทุกขั้นตอนในตัวช่วยสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม


ไม่แน่ใจว่าไฟล์ CSV คืออะไร

ไฟล์ CSV ถือเป็นวิธีที่ง่ายในการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากระหว่างโปรแกรมต่างๆ โดยเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่เก็บรายละเอียดฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบพิเศษ รูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์อยู่ในแถวแรก แล้วจึงตามด้วยแถวข้อมูลต่างๆ ในแต่ละแถวจะต้องมีหนึ่งระเบียน และแต่ละเขตข้อมูลจะต้องแยกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของ CSV คือการใช้เทมเพลตเปล่าหรือตัวอย่างไฟล์ CSV ดังนี้

 • ดาวน์โหลดไฟล์   : คลิก ผู้ดูแลระบบ คลิก ผู้ใช้และกลุ่ม แล้วคลิก การเพิ่มเป็นกลุ่ม การเพิ่มเป็นกลุ่ม บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลด
 • แก้ไขไฟล์   : คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น แผ่นจดบันทึก
 • ดูรูปแบบ   : เทมเพลตจะมีส่วนหัว (ป้ายชื่อคอลัมน์ข้อมูลของผู้ใช้) ซึ่งจะอยู่ที่แถวแรกในไฟล์ CSV ตัวอย่าง คุณเพิ่มแต่ละระเบียน (ผู้ใช้) แยกกันคนละบรรทัดภายใต้ส่วนหัว ไฟล์ตัวอย่างจะมีตัวอย่างรูปแบบไฟล์ CSV ที่ถูกต้อง และคุณสามารถแทนที่ข้อมูลตัวอย่างนั้นด้วยข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้ สิ่งสำคัญก็คืออย่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ มิฉะนั้น Office 365 อาจไม่สามารถสร้างผู้ใช้จากข้อมูลในไฟล์ได้
 • คั่นระหว่างค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค:    คุณต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างเขตข้อมูลต่างๆ (ชื่อผู้ใช้ นามสกุล และอื่นๆ )
 • บันทึกไฟล์ในชื่อใหม่   : บันทึกไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นด้วยชื่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้นามสกุลไฟล์ .csv

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบ CSV

 • จะเป็นอย่างไร ถ้าฉันไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน     ชื่อผู้ใช้และชื่อที่แสดงถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และคุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้คนใหม่ได้โดยปราศจากข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลอื่นๆ บางอย่าง เช่น โทรสาร คุณสามารถใช้ช่องว่างตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เพื่อบ่งชี้ว่าเขตข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นช่องว่าง
 • ไฟล์ CSV ควรมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด    ไฟล์ CSV จะต้องมีอย่างน้อยสองแถว แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ (ป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้) และอีกแถวหนึ่งสำหรับผู้ใช้ คุณไม่สามารถมีได้มากกว่า 251 แถว ถ้าคุณจำเป็นต้องนำเข้าผู้ใช้มากกว่า 250 ราย คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
 • ฉันสามารถใช้ภาษาใดได้บ้าง    เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV คุณสามารถใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้เป็นภาษาหรืออักขระใดๆ ก็ได้ แต่คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงลำดับของป้ายชื่อตามที่แสดงไว้ในตัวอย่าง จากนั้นคุณสามารถป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลโดยใช้ภาษาหรืออักขระใดก็ได้ แล้วจึงบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบ Unicode หรือ UTF-8
 • คุณกำลังจะเพิ่มผู้ใช้จากหลายๆ ประเทศหรือหลายภูมิภาคใช่หรือไม่    ถ้าใช่ ให้แยกไฟล์ CSV แต่ละไฟล์แยกตามแต่ละพื้นที่ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการนำเข้าไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ ระบุที่อยู่เดียวให้กับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่
 • มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอักขระที่ฉันสามารถใช้ได้หรือไม่    ตารางต่อไปนี้แสดงป้ายชื่อคอลัมน์ของข้อมูลผู้ใช้ และความยาวสูงสุดของจำนวนอักขระสำหรับไฟล์ตัวอย่าง CSV แต่ละไฟล์
ป้ายชื่อ คอลัมน์ ข้อมูล ผู้ใช้ ความยาวสูงสุดของอักขระ
ชื่อ ผู้ใช้ (ต้องระบุ) ความยาวอักขระสูงสุดของชื่อผู้ใช้คือ 79 ตัว (รวมทั้งสัญลักษณ์ @) ในรูปแบบ name@domain.<ส่วนขยาย> นามแฝงของผู้ใช้จะต้องมีอักขระไม่เกิน 30 ตัว และชื่อโดเมนสามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 48 ตัว
ชื่อ 64
นามสกุล 64
ชื่อ ที่แสดง (ต้องระบุ) 256
ตำแหน่งงาน 64
แผนก 64
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 128
โทรศัพท์สำนักงาน 64
โทรศัพท์มือถือ 64
โทรสาร 64
ที่อยู่ 1023
เมือง 128
จังหวัด 128
รหัสไปรษณีย์ 40
ประเทศ 128

การแก้ไขปัญหา

 • ตรวจสอบอีกครั้งว่าไฟล์มีการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง    ตรวจสอบส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับส่วนหัวในไฟล์ตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามกฎความยาวของอักขระ และแยกแต่ละเขตข้อมูลด้วยเครื่องหมายจุลภาคแล้ว
 • ใช้ตัวแก้ไขข้อความอย่างง่ายเมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณ    มีโอกาสน้อยที่ตัวแก้ไขข้อความอย่างง่าย เช่น แผ่นจดบันทึก จะปล่อยให้มีอักขระแปลกๆ หรือการจัดรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหลุดมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ถ้าคุณไม่สามารถเห็นผู้ใช้ใหม่ในทันที โปรดรอสักครู่     ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลครอบคลุมทุกบริการใน Office 365
 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business