การเพิ่มลายน้ำแบบร่างลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการระบุว่างานนำเสนอของคุณเป็นสำเนาแบบร่าง ให้เพิ่มข้อความลายน้ำ 'แบบร่าง' ลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อความอื่นได้เช่น 'ลับเฉพาะของบริษัท' ชื่อบริษัท หรืออื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

แบบร่าง

  1. คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์
  2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านซ้าย ให้เลือกต้นแบบสไลด์
  3. คลิก แทรก > กล่องข้อความ จากนั้นที่ต้นแบบสไลด์ ให้คลิกแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

แทรกกล่องข้อความ

  1. พิมพ์ข้อความที่จะให้เป็นข้อความลายน้ำ (เช่น ‘แบบร่าง’) ในกล่องข้อความ แล้วจึงเลือกที่ข้อความ

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการวางข้อความลายน้ำในแนวตั้ง ให้คลิกลูกศรเวียนที่อยู่ด้านบนของกล่องข้อความ แล้วกลับทิศของลูกศร

  1. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกสีเติมฟอนต์แบบอ่อนๆ จากนั้นเปลี่ยนฟอนต์และสไตล์ตามที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความแล้ว

  1. ในการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ ให้คลิกที่กล่องข้อความ จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
  2. เมื่อคุณพอใจกับข้อความลายน้ำแล้ว คลิกที่กล่องข้อความ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบ คลิก ย้ายไปข้างหลัง แล้วจึงคลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลายน้ำ:

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013