ลักษณะการอ้างอิงบรรณานุกรม

ลักษณะบรรณานุกรมทำให้เกิดวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่สอดคล้องกันในเอกสารของคุณ Microsoft Office Word 2007 ได้เตรียมรูปแบบลักษณะการอ้างอิงทั่วไปไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้จากแถบ การอ้างอิง ในกลุ่ม การอ้างอิงและบรรณานุกรม

เลือกรูปแบบลักษณะที่กำหนดโดยผู้สอนหรือสำนักพิมพ์ของงานเขียนที่คุณกำลังนำเสนอ เมื่อคุณแทรกการอ้างอิงในเอกสาร Office Word 2007 ของคุณ Word จะจัดเตรียมรูปแบบอินไลน์ที่ถูกต้องสำหรับการอ้างอิงของคุณ จากนั้น Word จะจัดเตรียมลักษณะบรรณานุกรมที่สัมพันธ์กันเมื่อสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งที่มาที่คุณอ้างอิง

ลักษณะการอ้างอิงบรรณานุกรม

ตัวย่อ ชื่อลักษณะ
APA American Psychological Association
Chicago The Chicago Manual of Style
GB7714 Standardization Administration of China
GOST - เรียงลำดับตามชื่อ The Federal Agency of the Russian Federation on Technical Regulating and Metrology
GOST - เรียงลำดับตามชื่อเรื่อง The Federal Agency of the Russian Federation on Technical Regulating and Metrology
ISO 690 - เรียงลำดับตามเขตข้อมูลแรกและปี International Organization for Standardization
ISO 690 - เรียงลำดับตามการอ้างอิงข้อมูล International Organization for Standardization
MLA Modern Language Association
SIST02 Standards for Information of Science and Technology by Japan Science and Technology Agency
Turabian Turabian Style
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007