ข้อมูลการติดตั้งและการเปิดใช้งานสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2007

เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งานระบบ Microsoft Office 2007 คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ จะปรากฏขึ้นหรือพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการดูข้อมูลนี้ในภายหลัง หรือเมื่อคุณต้องการข้อมูลที่ไม่ได้ปรากฏระหว่างการติดตั้งปกติ เพจนี้ได้รวบรวมคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การติดตั้ง

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือประสบปัญหาขณะติดตั้งระบบ Office 2007 ให้เยี่ยมชม 2007 Microsoft Office suites Setup Resource Center เพื่อดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

คีย์ผลิตภัณฑ์

การเปิดใช้งาน

คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบ Office 2007 เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ทำการติดตั้งด้วยผลิตภัณฑ์ Microsoft ของแท้ การเปิดใช้งานจะเป็นการดำเนินการแบบไม่ระบุชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังไมโครซอฟท์

การแก้ไขปัญหา

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Word 2007