การเพิ่มรูปภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ

  1. ในมุมมอง เพจ ที่ด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร ให้คลิก ออกแบบ รูปปุ่ม
  2. คลิกขวาบนเพจนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติเพจ บนเมนูทางลัด
  3. คลิกที่แท็บ การจัดรูปแบบ
  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพพื้นหลัง แล้วคลิก เรียกดู
  5. ค้นหาและคลิกที่แฟ้มที่มีรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด
  6. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้เป็น ลายน้ำ (ลายน้ำ (watermark): รูปที่กึ่งโปร่งใสส่วนมากจะใช้สำหรับจดหมายและการ์ดทางธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับเงินตรา ลายน้ำสามารถเห็นได้เมื่อถือธนบัตรขึ้นส่องกับแสง) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้เป็นลายน้ำ

  หมายเหตุ  ถ้าเพจปัจจุบันมีการใช้ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดรูปแบบที่ใช้ชุดขององค์ประกอบกราฟิกร่วมให้กับเอกสาร เพจ หรือเพจทุกๆ เพจในเว็บไซต์ ชุดรูปแบบสามารถประกอบด้วยโครงร่างการออกแบบ และโครงร่างสีของแบบอักษร แถบเชื่อมโยง และองค์ประกอบอื่นๆ ของเพจ)อยู่ คุณลักษณะนี้จะใช้งานไม่ได้

   
   
  นำไปใช้กับ:
  FrontPage 2003, Office 2003, FrontPage