เกี่ยวกับปลั๊กอิน (plug-in)

ปลั๊กอินคือโมดูลประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเว็บเบราว์เซอร์เพื่อช่วยให้มีความสามารถด้านการโต้ตอบ และมัลติมีเดียที่หลากหลายขึ้น

บางปลั๊กอินจะใช้เนื้อที่บนเว็บเพจ อย่างเช่นในกรณีของโปรแกรมเล่นวิดีโอ MPEG (Motion Picture Experts Group (MPEG): ระบบการบีบอัดที่มีการสูญเสียความละเอียดของภาพ โดยมีการบีบอัดสองแบบคือ MPEG 1 จำกัดความละเอียดแนวนอนอยู่ที่ 240 เส้น และ MPEG 2 ให้แบนด์วิธที่กว้างพอสำหรับ High Definition Television (HDTV)) บางโปรแกรม ปลั๊กอินเหล่านั้นอาจมีพื้นที่แสดงพร้อมทั้งมีตัวควบคุมวิดีโอสำหรับการเล่น การหยุด หรือการกรอกลับ เป็นต้น

ส่วนปลั๊กอินแบบอื่นๆ เช่น โปรแกรมเล่น MIDI (Musical Instrument Digital Interface (MIDI): โพรโทคอลสื่อสารที่ช่วยให้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นได้โดยใช้สัญญาณดิจิทัล) บางตัวจะไม่ใช้เนื้อที่บนเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น ปลั๊กอินลักษณะนี้จะเริ่มเล่นเพลงทันทีที่โหลดเว็บเพจ แต่จะไม่มีปุ่ม "เปิด" หรือ "ปิด"

นักพัฒนาต่างๆ จะสร้างปลั๊กอินของตนเองเพื่อช่วยให้ซอฟต์แวร์ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ เนื่องจากนักพัฒนาเหล่านี้อาจใช้แบบแผนอื่นๆ ในการออกแบบปลั๊กอิน บางปลั๊กอินจึงอาจทำงานแตกต่างกันไปตามรุ่นและชนิดของเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ  ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในแฟ้มข้อมูลหรือตัวควบคุมจากภายนอกอาจลุกลามไปยังเว็บเพจที่ใช้รายการเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น สไตล์ชีตภายนอก (แฟ้มที่มีส่วนขยาย .css) แฟ้มสคริปต์ (แฟ้มที่มีส่วนขยาย .js) ตัวควบคุม ASP.NET แบบกำหนดเอง หรือรายการอื่นๆ นั้นอาจเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสไตล์ชีต add-ins ชุดรูปแบบ แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ สคริปต์ ตัวควบคุม หรือแฟ้มอื่นๆ ของคุณมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 
 
นำไปใช้กับ:
FrontPage 2003, Office 2003, FrontPage