เรื่องราวของลูกค้า Exchange

เรื่องราวของลูกค้า Exchange
"เพราะเราต้องการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ เราจึงเลือกใช้ Office 365 ที่ให้เราได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ เลยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับพนักงานของเราอีกเลย"
– Travis Morrison
ผู้ดูแลระบบอาวุโส New Belgium Brewing
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|คู่ค้า
ปิด ปิด
ปิด ปิด
ปิด ปิด
ปิด ปิด