ดาวน์โหลด PowerPivot

ดาวน์โหลด PowerPivot for Excel 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ต้องมี Microsoft Office 2010
 • PowerPivot for Excel รองรับเครื่อง 32 บิต หรือ 64 บิต
 • PowerPivot ต้องการ RAM อย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (แนะนำให้ใช้ 2 กิกะไบต์ หรือสูงกว่า)

หมายเหตุ: จำนวนหน่วยความจำที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับ โซลูชันของ PowerPivot ที่คุณออกแบบ

 • ต้องมี Windows XP ที่มี SP3, Windows Vista ที่มี SP1 หรือ Windows 7
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Windows ที่ไม่ใช่ Windows 7 คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง .NET Framework 3.5 SP1

1. ดาวน์โหลด Microsoft Office 2010

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกการติดตั้ง Microsoft Office 2010 รุ่นทดลองใช้แบบกำหนดเอง คุณต้องติดตั้งทั้ง Excel 2010 และ Office Shared Tools มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ PowerPivot for Excel ได้

2. ดาวน์โหลด PowerPivot for Excel 2010

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 รุ่น 32 บิต คุณต้องใช้ PowerPivot รุ่น 32 บิต ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 รุ่น 64 บิต คุณต้องใช้ PowerPivot รุ่น 64 บิต ไม่สามารถเปลี่ยนสลับรุ่นกันได้

3. ติดตั้งและกำหนดค่า PowerPivot for Excel 2010 ดังต่อไปนี้

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลด PowerPivot for Excel 2010 ไว้
 2. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ PowerPivot_for_Excel.msi แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
 3. หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้น
 4. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Office 2010 แล้วคลิก Microsoft Excel 2010
 5. เมื่อ Excel 2010 เริ่มต้นขึ้น จะมีข้อความปรากฏและถามคุณว่าต้องการติดตั้ง PowerPivot หรือไม่ คลิก ตกลง
 6. หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แท็บ PowerPivot จะปรากฏขึ้นบน Ribbon ของ Office 2010
 7. เริ่มต้นใช้งาน PowerPivot for Excel.

าวน์โหลด PowerPivot for SharePoint (ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT/นักพัฒนา)

 1. ดาวน์โหลด SQL Server 2008 R2 รุ่นทดลองใช้ (การประเมินจะหมดอายุหลังจาก 180 วัน)
 2. ลงทะเบียนและดาวน์โหลด SharePoint 2010 รุ่นทดลองใช้
 3. ติดตั้งและกำหนดค่า PowerPivot for SharePoint

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข่าวกรองธุรกิจด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 

รับ PowerPivot for Excel

ดาวน์โหลด