การติดตั้งหรือลบคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์ใน Microsoft Office

ถ้าแต่เดิมคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องติดตั้งหรือลบคอมโพเนนต์นั้นออกจากตำแหน่งนั้น ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณจากซีดีรอม และคุณได้แมปไดรฟ์ซีดีรอมของคุณเข้ากับตัวอักษรไดรฟ์ใหม่ตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรม Office แล้ว ให้ติดตั้งใหม่จากซีดีรอม ถ้าคุณกำลังเรียกใช้แฟ้มโปรแกรม Office ใดๆ จากซีดีรอมอยู่ คุณจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม Office จากนั้นให้ติดตั้งใหม่จากซีดีรอม

  1. เลิกการทำงานของทุกโปรแกรม
  2. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Add or Remove Programs ใน Control Panel ของ Windows
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
    • ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ให้คลิก Microsoft Office ในกล่อง Currently installed programs จากนั้นคลิกปุ่ม Change

    • ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมแยกกัน ให้คลิกชื่อของโปรแกรมในกล่อง Currently installed programs จากนั้นคลิกปุ่ม Change

  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ บนหน้าจอ
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Relationship Manager, Word