วิดีโอ: คณิตศาสตร์พื้นฐานใน Excel 2013

ให้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการบวก ลบ คูณ และหารในเวิร์กบุ๊กของคุณ

วิดีโออื่นในหลักสูตรนี้

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชื่อว่า คณิตศาสตร์พื้นฐานใน Excel คุณสามารถ ดาวน์โหลดทั้งหลักสูตร หรือดูวิดีโอออนไลน์ได้ ดังนี้

  1. วิดีโ: คณิตศาสตร์พื้นฐานใน Excel 2013 (คุณอยู่ที่นี่!) ให้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการบวก ลบ คูณ และหารในเวิร์กบุ๊กของคุณ
  2. วิดีโอ: การใช้ฟังก์ชันใน Excel 2013 ฟังก์ชันคือสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชัน SUM ในการบวกตัวเลขหรือเซลล์จำนวนมาก และฟังก์ชัน PRODUCT เพื่อคูณได้
  3. วิดีโอ: ลำดับของตัวดำเนินการใน Excel 2013 คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดของสูตร Excel จะดำเนินการเป็นลำดับแรก ลำดับที่สอง ลำดับที่สาม และต่อไปเรื่อยๆ วิดีโอนี้จะอธิบายลำดับเหล่านั้น
  4. วิดีโอ: สูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นใน Excel 2013 ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้หลายตัวดำเนินการ หลายการอ้างอิงเซลล์ และหลายฟังก์ชัน

พร้อมสำหรับบทช่วยสอนอื่นไหม ให้ดูที่ รายการทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรม Excel 2013

การจัดอันดับ:
นำไปใช้กับ:
มุมมอง:
121
ส่งเมื่อ:
1/1/2556
ความยาว:
00:02:35