วิดีโอ: รับประโยชน์สูงสุดจากการสมัครใช้งาน Office 365 Home ของคุณ

 หมายเหตุ    Office 365 Home Premium เปลี่ยนเป็น Office 365 Home

ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง และบนแท็บเล็ตได้สูงสุด 5 เครื่อง รับที่เก็บข้อมูลเพิ่มอีก 20 กิกะไบต์ใน OneDrive และนาทีสำหรับโทรทั่วโลกของ Skype อีก 60 นาที และใช้งาน Office ได้จากทุกที่ นี่คือสิทธิประโยชน์บางส่วนที่คุณได้รับจากการสมัครใช้งาน Office 365 Home