VLOOKUP: ใช้เมื่อไรและอย่างไร

VLOOKUP: ใช้เมื่อไรและอย่างไร

เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตขนาดใหญ่ และบนเวิร์กชีตอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊กขนาดใหญ่ วิดีโอเหล่านี้จะอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ VLOOKUP แต่ละตัว และความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ระดับ:
ความยาว:
การจัดอันดับ:
ใช้กับ:
ขนาดไฟล์:

ภายในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย

VLOOKUP: ใช้เมื่อไหร่และอย่างไร (2:37)
พื้นฐานในการใช้ VLOOKUP

หลักการของ VLOOKUP (3:04)
คำอธิบายอาร์กิวเมนต์แต่ละตัวของฟังก์ชัน

ค้นหาค่าบนเวิร์กชีตต่างๆ (2:37)
วิธีการค้นหาค่าบนเวิร์กชีตอื่น

คัดลอกสูตร VLOOKUP (3:30)
วิธีใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์เพื่อคัดลอกสูตรตามคอลัมน์

บทสรุปหลักสูตร
การเตือนความจำสั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในหลักสูตรนี้


สามารถดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ การฝึกอบรมของ Microsoft Office