หน้า 10 จาก 11ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Excel 2010

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


เมื่อต้องการเริ่มต้นเคล็ดลับแป้นพิมพ์ คุณจะทำดังนี้

กดแป้น CTRL

กดแป้น SHIFT

กดแป้น ALT

กดแป้น TAB


บน Ribbon แท็บใดมีคำสั่งหรือฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น SUM และ AVG

บนแท็บ หน้าแรก และแท็บ ฟังก์ชัน

บนแท็บ แทรก และแท็บ ข้อมูล

บน แถบเครื่องมือด่วน และบนแท็บ ข้อมูล


เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมอง Backstage คุณจะทำดังนี้

คลิกแท็บ หน้าแรก

คลิก Backstage บนแท็บ มุมมอง

คลิกแท็บ แฟ้ม


เมื่อต้องการดูแฟ้ม Excel 2010 ใน Excel 2003 คุณต้องทำอย่างไร

คุณไม่สามารถดูแฟ้ม 2010 ในรุ่น 2003 ได้ คุณต้องแปลงทุกแฟ้มให้เป็นรูปแบบแฟ้ม 2010

ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลงฟรี

คุณไม่ต้องทำอะไร เพียงเปิดแฟ้มเหล่านั้นขึ้น


คุณใช้แท็บใดเพื่อทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์

แท็บ สูตร

แท็บ หน้าแรก

คุณสามารถใช้แท็บใดก็ได้

หน้า 10 จาก 11ย้อนกลับถัดไป