หน้า 1 จาก 11ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Excel 2010

Excel 2010 คุณทราบวิธีการใช้งาน Microsoft Excel อยู่แล้วใช่หรือไม่ คุณกำลังเปลี่ยนจาก Excel 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าไปเป็น Excel 2010 ใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณมาถูกที่แล้วสำหรับการทำความคุ้นเคยกับรุ่นใหม่และดูวิธีการทำงานประจำวันต่างๆ


เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงโดยสรุปจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ถ้าคุณไม่เคยได้ใช้เวลาทำงานกับ Excel ไม่ว่ารุ่นใดก็ตามมากนัก โปรดดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างสมุดงาน และ เริ่มต้นใช้งานด่วน: การแก้ไขและป้อนข้อมูลในแผ่นงาน

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • จัดการแฟ้มต่างๆ ด้วยการทำงานในมุมมอง Microsoft Office Backstage
  • ทำงานประจำวันขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบข้อมูล และการเพิ่มแถวและคอลัมน์
  • ค้นหาคำสั่งสำหรับงานขั้นสูง เช่น การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชันต่างๆ
  • เพิ่มปุ่มสำหรับคำสั่งที่คุณใช้งานบ่อยไว้บนแถบเครื่องมือของคุณเอง
  • ทำงานสลับไปมาระหว่าง Excel 2010 และรุ่นก่อนหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หลักสูตรนี้ต้องใช้ Microsoft Excel 2010

หมายเหตุ    ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจาก Excel 2007 และต้องการทราบเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ๆ ใน Excel 2010 เท่านั้น ให้อ่านบทความนี้: มีอะไรใหม่ใน Excel 2010

หน้า 1 จาก 11ย้อนกลับถัดไป