หน้า 1 จาก 16ย้อนกลับถัดไป

แผนภูมิ I: วิธีสร้างแผนภูมิใน Excel 2007

แผนภูมิ Excel
แผนภูมิเป็นการแสดงข้อมูล แทนที่จะต้องวิเคราะห์ตัวเลขเป็นคอลัมน์ในแผ่นงาน คุณสามารถดูความหมายของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนที่ศึกษาด้วยตัวเองสองบทเรียน และช่วงของแบบฝึกปฏิบัติ 2 ช่วง การฝึกปฏิบัติต้องการ Excel 2007
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • สร้างแผนภูมิโดยใช้คำสั่งใหม่ใน Excel 2007
  • แก้ไขแผนภูมิหลังจากที่สร้างขึ้นแล้ว
  • ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีแผนภูมิเบื้อง้น

แผนภูมิช่วยสื่อความหมายให้แก่คุณ  ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้แผนภูมิเพื่อเปลี่ยนข้อมูลในแผ่นงานให้แสดงการเปรียบเทียบ รูปแบบ และแนวโน้มได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงว่ายอดขายตกหรือเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ได้อย่างรวดเร็ว

เข้าสู่หลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการสร้างแผนภูมิใน Excel 2007

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านข้อความใน เป้าหมาย และ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หรือดูในสารบัญ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

หน้า 1 จาก 16ย้อนกลับถัดไป