หน้า 9 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดสูงและความละเอียดต่ำ

กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง คำสั่งทั้งหมดในกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดสูง ส่วนในหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดต่ำคุณจำเป็นต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

ทุกสิ่งที่เราได้บอกคุณไปจนถึงขณะนี้ คุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าหน้าจอของคุณได้ตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูงและหน้าต่างโปรแกรมมีขนาดใหญ่ที่สุด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งต่างๆ จะดูแตกต่างกันไป ดังนี้

ความละเอียดต่ำ     ถ้าหน้าจอของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดต่ำ ตัวอย่างเช่น ตั้งไว้เป็น 800x600 พิกเซล กลุ่มสองสามกลุ่มบน Ribbon จะแสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งในกลุ่ม คุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ใน Word ด้วยหน้าจอที่มีการตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูง คุณจะเห็นคำสั่งทั้งหมดในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง แต่ถ้าเป็นการตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ 800x600 พิกเซล คุณจะเห็นแค่ปุ่ม แสดง/ซ่อน เท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม

ในกรณีดังกล่าว ให้คุณคลิกลูกศรบนปุ่ม แสดง/ซ่อน เพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม

โดยทั่วไป กลุ่มต่างๆ ที่แสดงเฉพาะชื่อกลุ่มบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่านั้นจะเป็นกลุ่มที่มีคำสั่งที่มีการใช้งานน้อยกว่า

ย่อเล็กสุด     ที่ความละเอียดใดๆ ถ้าคุณทำให้หน้าต่างโปรแกรมมีขนาดเล็กลง จะมีขนาดที่กลุ่มบางกลุ่มจะแสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้น และคุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่ง

แท็บเล็ตพีซี     ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับแท็บเล็ตพีซีที่มีหน้าจอขนาดเล็กลง คุณจะสังเกตเห็นว่า Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงรุ่นของแท็บและกลุ่มที่เล็กลง ถ้าคุณมีจอภาพที่ใหญ่ขึ้น Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงให้คุณเห็นรุ่นของแท็บและกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น

หน้า 9 จาก 20ย้อนกลับถัดไป