หน้า 8 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูปุ่มที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน จากนั้นให้เอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือดังกล่าว

ถ้าคำสั่งที่คุณมักจะใช้งานไม่ได้พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วเหมือนที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งได้โดยง่ายใน แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งอยู่เหนือ Ribbon เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นครั้งแรก บนแถบเครื่องมือนั้น คำสั่งจะสามารถมองเห็นได้เสมอและจะปรากฏให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ใน Word หรือ Excel ทุกวันเพื่อเปิดเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข และคุณไม่ต้องการให้มีการคลิกแท็บ ตรวจทาน เพื่อเข้าถึงคำสั่งนั้นในแต่ละครั้ง คุณสามารถเพิ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกขวา ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ ตรวจทาน จากนั้นคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการลบปุ่ม ให้คลิกขวาที่ปุ่ม จากนั้นคลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

คลิก เล่น เพื่อดูกระบวนการของการเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือนั้น แล้วจึงเอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือ

หน้า 8 จาก 20ย้อนกลับถัดไป