หน้า 7 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูลักษณะเส้นใต้ที่แสดงตัวอย่างโดยใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด จากนั้นให้ดูลักษณะที่ถูกเลือก

คุณเคยใช้เวลาในวงจรลอง-เลิกทำ-ลอง-เลิกทำหรือไม่ คุณเลือกแบบอักษร สีแบบอักษร หรือลักษณะ หรือทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ แต่ตัวเลือกที่คุณเลือกกลับไม่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณจึงเลิกทำแล้วลองอีกครั้ง และอาจจะต้องทำอีกครั้งจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการในที่สุด

ขณะนี้คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างสดของทางเลือกของคุณก่อนที่คุณจะทำการเลือก คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เร็วกว่ามากขึ้นด้วยการเลือกสิ่งที่คุณต้องการในครั้งแรก คุณไม่ต้องเลิกทำแล้วลองอีกครั้ง

เมื่อต้องการใช้การแสดงตัวอย่างสด ให้พักตัวชี้เมาส์บนตัวเลือก เอกสารของคุณจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าตัวเลือกมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณจะทำการเลือกจริง หลังจากที่คุณเห็นการแสดงตัวอย่างของสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้น คุณจะคลิกตัวเลือกเพื่อทำการเลือกของคุณ

คลิก เล่น เพื่อดูกระบวนการในการใช้การแสดงตัวอย่างสดเพื่อดูว่าลักษณะการขีดเส้นใต้ที่ต่างกันจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะทำการเลือกลักษณะ

หน้า 7 จาก 20ย้อนกลับถัดไป