หน้า 6 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


คลิกเครื่องหมายตรงด้านล่างขวาของกลุ่มเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

คลิกลูกศร รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกลุ่มเพื่อรับตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการตัวเลือกเหล่านั้น
บรรยายภาพ 1 คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในกลุ่ม แบบอักษร
บรรยายภาพ 2 กล่องโต้ตอบ แบบอักษร จะเปิดขึ้น

เมื่อคุณเห็นลูกศรขนาดเล็ก รูปปุ่ม ในมุมล่างขวาของกลุ่ม แสดงว่ามีตัวเลือกเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มดังกล่าว คลิกลูกศร รูปปุ่ม (ที่เรียกว่า ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ) จากนั้นคุณจะเห็นกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานที่มีคำสั่งเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ใน PowerPoint บนแท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร ที่มีคำสั่งทั้งหมดที่ใช้มากที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ได้แก่ คำสั่งต่างๆ เพื่อเปลี่ยนหน้าตาแบบอักษรและขนาดแบบอักษร และทำให้แบบอักษรเป็น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้

แต่ถ้าคุณต้องการตัวเลือกที่ใช้น้อยกว่า เช่น ตัวยก ให้คุณคลิกที่ลูกศร รูปปุ่ม ในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ซึ่งจะมีตัวยกและตัวเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบอักษร

หน้า 6 จาก 20ย้อนกลับถัดไป