หน้า 5 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


แท็บเครื่องมือรูปภาพจะปรากฏเมื่อคุณแทรกรูปภาพ

เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏที่ด้านบนของ Ribbon ใน Word หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพ

คำสั่งต่างๆ ที่คุณใช้ส่วนใหญ่จะอยู่บน Ribbon และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา คำสั่งอื่นๆ บางคำสั่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณอาจต้องการให้คำสั่งเหล่านั้น ซึ่งจะตอบสนองต่อการกระทำที่คุณกำลังทำอยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่มีรูปภาพในเอกสาร Word ของคุณ คำสั่งต่างๆ ที่จะทำงานกับรูปภาพจึงไม่มีความจำเป็น

แต่หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพใน Word เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏพร้อมกับแท็บ รูปแบบ พร้อมคำสั่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ทำงานกับรูปภาพ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงานกับรูปภาพแล้ว เครื่องมือรูปภาพนั้นจะหายไป

ถ้าคุณต้องการทำงานกับรูปภาพอีกครั้ง เพียงคลิกที่รูปภาพ จากนั้นแท็บจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับคำสั่งต่างๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ Word จะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับคุณ โดย Ribbon จะเป็นตัวตอบสนองต่อการกระทำของคุณ

ดังนั้น ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง ทั้งหมด ที่คุณต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หนึ่ง ต่อจากนั้นคำสั่งที่คุณต้องการใช้จะปรากฏขึ้นมา

คุณจะเห็นว่าคำสั่งนี้ทำงานอย่างไรในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่ส่วนท้ายของบทเรียนนี้

หน้า 5 จาก 20ย้อนกลับถัดไป