หน้า 4 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


คำสั่ง วาง, ตัด, คัดลอก ใน Word และ Excel

คำสั่ง วาง, ตัด และ คัดลอก ใน Word และ Excel คำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ จะปรากฏอยู่บนแท็บ 'หน้าแรก' ซึ่งเป็นแท็บแรกบน Ribbon

คำสั่งต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามลักษณะการใช้งานของคำสั่งเหล่านั้น โดย Microsoft พบว่าผู้ที่ใช้ Microsoft Office จะชอบชุดคำสั่งหลักๆ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก และขณะนี้คำสั่งหลักดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างที่สุดแล้ว

ตัวอย่างก็คือคำสั่ง วาง ซึ่งเป็นคำสั่งหนึ่งที่ใช้งานบ่อยที่สุด เหตุใดจึงไม่ให้มีการแสดงตัวคำสั่งนี้ให้มากที่สุดในหน้าต่างพร้อมกับคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตัด และ คัดลอก

คำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ จะไม่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกับช่วงของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ห่างกันบนเมนูหรือแถบเครื่องมืออีกต่อไป คำสั่งเหล่านี้จะเป็นหนึ่งเดียวกันที่พร้อมใช้งาน และเป็นคำสั่งที่อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส

คำสั่งที่ใช้น้อยกว่าคือคำสั่งที่เด่นชัดน้อยกว่าบน Ribbon ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่จะใช้ วางแบบพิเศษ น้อยกว่าใช้คำสั่ง วาง ดังนั้น เมื่อต้องการเข้าถึง วางแบบพิเศษ คุณจะต้องคลิกที่ลูกศร วาง ก่อน

หน้า 4 จาก 20ย้อนกลับถัดไป