หน้า 3 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


ส่วนพื้นฐานของ Ribbon มีสามส่วน ได้แก่ แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

ส่วนทั้งสามส่วนของ Ribbon ได้แก่แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

ส่วนประกอบพื้นฐานของ Ribbon มีสามส่วน

บรรยายภาพ 1 แท็บ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด้านบนของ Ribbon แต่ละแท็บจะแทนงานหลักที่คุณทำในโปรแกรมที่กำหนด
บรรยายภาพ 2 กลุ่ม จะตั้งค่าคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงบนแท็บ โดยกลุ่มจะดึงคำสั่งทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับงานชนิดหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน และคำสั่งต่างๆ จะยังคงแสดงและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะให้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพมากมาย
บรรยายภาพ 3 คำสั่ง ได้ถูกจัดเตรียมไว้ในกลุ่มต่างๆ คำสั่งอาจเป็นปุ่ม เมนู หรือกล่องที่คุณป้อนข้อมูลได้

คุณจะเริ่มต้นได้อย่างไร ให้เริ่มด้วยแท็บแรก

ตัวอย่างเช่น แท็บแรกใน Word 2007 คือแท็บ หน้าแรก งานที่สำคัญใน Word คือการเขียน ดังนั้นคำสั่งต่างๆ บนแท็บ หน้าแรก คือคำสั่งที่ผู้คนมักใช้บ่อยมากที่สุดเมื่อต้องการเขียนเอกสาร ได้แก่ คำสั่งในการจัดรูปแบบแบบอักษร (ในกลุ่ม แบบอักษร) ตัวเลือกย่อหน้า (ในกลุ่ม ย่อหน้า) และลักษณะข้อความ (ในกลุ่ม ลักษณะ)

คุณจะพบการจัดระเบียบที่เหมือนกันในโปรแกรมอื่นๆ ของระบบ Office 2007 ซึ่งมีแท็บแรกที่รวมคำสั่งต่างๆ สำหรับงานชนิดแป้นเป็นส่วนใหญ่ แท็บที่สำคัญใน Excel, PowerPoint และ Access คือแท็บ หน้าแรก ด้วยเช่นกัน ส่วนใน Outlook เมื่อคุณสร้างข้อความ แท็บที่ใช้คือแท็บ ข้อความ

หน้า 3 จาก 20ย้อนกลับถัดไป