หน้า 2 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


 Ribbon คือศูนย์ควบคุมของคุณ

ศูนย์ควบคุมใหม่ของคุณ หรือ Ribbon ใน Word 2007

ใช่ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากที่คล้ายคลึงกับโปรแกรม Microsoft Office แต่ข่าวดีก็คือคำสั่งต่างๆ และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณต้องการจะแสดงให้เห็นในเวลานี้และจะพร้อมใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

แทนที่จะมีแถบเครื่องมือ 30 แถบหรือกว่านั้นซ่อนอยู่ รวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่ฝังอยู่บนเมนูหรือในกล่องโต้ตอบ ปัจจุบันคุณจะมีเพียงศูนย์ควบคุมเดียวที่จะนำสิ่งสำคัญรวมเข้าด้วยกันและทำให้แถบเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

ทันทีที่คุณเรียนรู้วิธีการใช้ Ribbon ในหนึ่งโปรแกรม คุณจะพบว่า Ribbon นี้ใช้งานได้ง่ายในโปรแกรมอื่นๆ เช่นกัน

หน้า 2 จาก 20ย้อนกลับถัดไป