หน้า 18 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


การปรับรุ่นฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าเป็น Access 2007

หลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าเป็น Access 2007 แล้ว คุณไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลนั้นในรุ่นก่อนหน้าได้อีก

รูปแบบแฟ้มใหม่ใน Access 2007 นั่นคือ .accdb จะสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดข้อมูล Attachment ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บเอกสารและแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบที่ถูกบีบอัดในฐานข้อมูลของคุณ และเขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้ และยังยอมให้มีการเข้ารหัสลับที่ปรับปรุงใหม่สำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นด้วย

ความเข้ากันได้ของรุ่น

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2007 ฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบ .accdb ใหม่โดยอัตโนมัติ ใน Access รุ่นก่อนหน้าจะใช้รูปแบบแฟ้ม .mdb คุณสามารถเปิดและทำงานกับแฟ้ม .mdb ใน Access 2007 ถ้าแฟ้มเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ใน Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000 อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะใหม่ใน Access 2007 จะไม่ทำงานกับแฟ้ม .mdb ถ้าคุณต้องการใช้คุณลักษณะใหม่ ให้ใช้ บันทึกเป็น เพื่อแปลงฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อคุณใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่บันทึกใน Access 95 หรือ Access 97 โปรแกรม Access 2007 จะให้คุณปรับรุ่นให้เป็นรูปแบบ .accdb ถ้าคุณไม่มีแผนใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวกับ Access รุ่นก่อนหน้า (และถ้าคุณไม่ใช้การจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้) คุณควรปรับรุ่นของฐานข้อมูลดังกล่าว

ข้อสำคัญ     คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb กับ Access รุ่นใดๆ ได้ยกเว้น Access 2007

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่ของ Access มีการเชื่อมโยงอยู่ในในบัตรอ้างอิงด่วน

หน้า 18 จาก 20ย้อนกลับถัดไป