หน้า 17 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


ภาพรวมของเอกสารที่จะเปิดใน 2007 และใน 2003

การใช้เอกสารร่วมกันระหว่างระบบ Office 2007 และ Office รุ่นก่อนหน้า

อาจเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนแรกในเวิร์กกรุ๊ปของคุณที่ใช้งานระบบ Office 2007 หรือบางทีคุณอาจทำงานกับบางแผนกที่จำเป็นต้องใช้เอกสาร Office ที่บันทึกในรูปแบบก่อนหน้า คุณยังคงสามารถใช้เอกสารร่วมกันกับผู้อื่นได้ ด้วยวิธีการดังนี้

คุณสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างใน Office รุ่นก่อนหน้า ตั้งแต่ 95 จนถึง 2003 ได้ เพียงแค่เปิดแฟ้มเหมือนปกติ โดยหลังจากทำงานกับแฟ้มรุ่นก่อนหน้าในโปรแกรมรุ่น 2007 แล้ว คุณอาจต้องการบันทึกแฟ้มดังกล่าว ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะบันทึกแฟ้มที่สร้างในรุ่นก่อนหน้าให้เป็นรุ่นเดิม เมื่อคุณบันทึก ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะแจ้งให้คุณทราบถึงคุณลักษณะใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในแฟ้มว่าอาจใช้งานไม่ได้ หรือได้พยายามทำให้ใกล้เคียงกับรุ่นเก่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว

หมายเหตุ     ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint 95 โปรแกรม PowerPoint จะตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นรูปแบบ 2007 เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม แต่คุณอาจเลือกที่จะบันทึกแฟ้มในรูปแบบ 97-2003 ได้

ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มในรูปแบบ 2007 ให้เลือก เอกสาร Word, สมุดงาน Excel หรือ งานนำเสนอ PowerPoint ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด

ผู้ร่วมงานที่มี Word, Excel หรือ PowerPoint รุ่น 2000 ถึง 2003 (และมีโปรแกรมแก้ไข รวมถึง Service Pack ล่าสุด) สามารถเปิดแฟ้ม 2007 ได้ เมื่อผู้ร่วมงานคลิกเอกสารของคุณ พวกเขาจะถูกถามว่าต้องการดาวน์โหลดตัวแปลงที่จะช่วยให้เปิดเอกสารของคุณได้หรือไม่

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่ในหลักสูตรส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Word 2007, Excel 2007 และ PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลักสูตรเหล่านี้จะอยู่ในบัตรอ้างอิงด่วน

หน้า 17 จาก 20ย้อนกลับถัดไป