หน้า 16 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


มุมมองเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่รูปแบบแฟ้มใหม่มีให้ ได้แก่ ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น  ความเสียหายของแฟ้มที่ลดลง และขนาดแฟ้มที่เล็กลง

คุณประโยชน์ของรูปแบบแฟ้มใหม่

ใน Word 2007, Excel 2007 และ PowerPoint 2007 จะมีรูปแบบแฟ้มใหม่ต่างๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะมีเหตุผลมากมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของแฟ้มของคุณ ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของแฟ้ม ลดขนาดแฟ้ม และคุณลักษณะใหม่ๆ

ถ้าคุณสนใจในรายละเอียดด้านเทคนิค จะพบว่ารูปแบบแฟ้มใหม่ต่างๆ จะใช้ XML (Extensible Markup Language) และนำรูปแบบ Office Open XML มาใช้

ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเติมใน Word, Excel, และ PowerPoint

  • สำหรับเอกสาร สมุดงาน และงานนำเสนอ รูปแบบแฟ้มเริ่มต้นในปัจจุบันจะมี "x" อยู่ท้ายสุด ซึ่งจะหมายถึงรูปแบบ XML ตัวอย่างเช่น ใน Word ตามค่าเริ่มต้นเอกสารปัจจุบันจะถูกบันทึกด้วยนามสกุล .docx แทนที่จะเป็น .doc
  • ถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบ จะมีการปรับใช้เหมือนกัน นั่นคือ นามสกุลเก่าของแม่แบบ จะมี "x" ต่อท้ายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น .dotx ใน Word
  • ถ้าแฟ้มของคุณมีโค้ดหรือแมโคร คุณต้องบันทึกแฟ้มนั้นโดยใช้รูปแบบแฟ้มใหม่แบบใช้แมโคร สำหรับเอกสาร Word จะเปลี่ยนเป็น .docm ส่วนแม่แบบ Word จะเป็น .dotm

หมายเหตุ     รูปแบบแฟ้มใหม่ใน Access จะมีคุณลักษณะบางอย่างที่ต่างกัน เราจะอธิบายเรื่องนี้ในหลักสูตรนี้ภายหลัง

หน้า 16 จาก 20ย้อนกลับถัดไป