หน้า 15 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูวิธีการใช้คู่มืออ้างอิงแบบโต้ตอบเพื่อค้นหาคำสั่ง แทรกตาราง ใน Word 2003 ก่อน จากนั้นให้ดูตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเดียวกันนี้ใน Word 2007

ถ้าคุณไม่พบคำสั่ง วิธีใช้สามารถช่วยได้

สำหรับ Word 2007, Excel 2007, และ PowerPoint 2007 จะมีคู่มืออ้างอิงแบบโต้ตอบที่จะแสดงให้เห็นเป็นภาพเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ใดบ้าง คุณจะพบการเชื่อมโยงไปยังคู่มือเหล่านี้ได้ในบัตรอ้างอิงด่วนในส่วนท้ายของหลักสูตรนี้

เมื่อต้องการใช้คู่มือแบบโต้ตอบ ให้คุณชี้ไปที่คำสั่งในโปรแกรม Office 2003 เพื่อดูว่าคู่มือดังกล่าวอยู่ที่ใดในโปรแกรมใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาคำสั่ง แทรกตาราง ใน Word ในคู่มือให้คุณวางตัวชี้ไว้บนคำสั่ง แทรก ใน Word 2003 จากนั้นให้คุณคลิกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวที่บอกตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งใน Word 2007 (อยู่บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง)

นอกจากจะให้ความช่วยเหลือคุณในทันทีแล้ว คู่มือดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยคุณให้คุ้นเคยกับตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งต่างๆ ด้วย

คลิก เล่น เพื่อดูวิธีใช้คู่มือแบบโต้ตอบ

หน้า 15 จาก 20ย้อนกลับถัดไป