หน้า 14 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


การใช้ เคล็ดลับแป้นพิมพ์ เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องใน Word ออก

คุณสามารถใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องใน Word ออกได้ ตัวอย่างเช่น
บรรยายภาพ 1 กด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น
บรรยายภาพ 2 ต่อจากนั้น ให้กด H เพื่อเลือกแท็บ หน้าแรก
บรรยายภาพ 3 กด E เพื่อเลือกปุ่ม ล้างการจัดรูปแบบ ในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องออก

ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์มากกว่าใช้เมาส์ คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในระบบ Office 2007

การออกแบบ Ribbon จะมาพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะให้ข้อดีสำคัญสองประการที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า นั่นคือ

  • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับทุกๆ ปุ่มบน Ribbon
  • แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นน้อยลง

การใช้แป้นพิมพ์ลัดใหม่

นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดใหม่ยังมีชื่อใหม่ด้วยว่า 'เคล็ดลับแป้นพิมพ์' คุณต้องกด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา

คุณจะเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของแท็บต่างๆ บน Ribbon ทั้งหมด คำสั่งทั้งหมดบนแท็บ แถบเครื่องมือด่วน และปุ่ม Microsoft Office

กดแป้นพิมพ์ของแท็บที่คุณต้องการแสดง สิ่งนี้จะทำให้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มต่างๆ ของแท็บนั้นปรากฏขึ้น จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ของปุ่มที่คุณต้องการ

เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดเก่า     แป้นพิมพ์ลัดเดิมที่เริ่มต้นด้วย CTRL จะยังคงมีอยู่ และคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านั้นได้เหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัด CTRL+C ยังคงคัดลอกบางสิ่งไปยังคลิปบอร์ดได้ และแป้นพิมพ์ลัด CTRL+V ยังคงวางบางสิ่งจากคลิปบอร์ดได้เช่นกัน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วนในส่วนท้ายของบทเรียนนี้

หน้า 14 จาก 20ย้อนกลับถัดไป