หน้า 13 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


หน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ใน PowerPoint

หน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ใน PowerPoint 2007

เมื่อคุณสร้างเอกสาร สมุดงาน งานนำเสนอ หรือฐานข้อมูลใหม่ คุณจะได้รับหน้าต่างที่มีสีสันเต็มที่ซึ่งจะช่วยคุณให้เริ่มต้นงานได้ คุณสามารถเริ่มด้วยแฟ้มเปล่าหรือแฟ้มที่มีอยู่อย่างที่คุณคุ้นเคย หรือทางด้านซ้าย ภายใต้ Microsoft Office Online ให้คลิก เด่น และเลือกจากแค็ตตาล็อกของการเชื่อมโยงไปยังแม่แบบออนไลน์และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเดินหน้างานการเขียนแก้ของคุณได้

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ในมุมบนซ้ายของหน้าต่าง จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่าง สร้างเอกสาร ใน Word หน้าต่าง สร้างสมุดงาน ใน Excel หน้าต่าง สร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint หรือหน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ใน Access

หน้า 13 จาก 20ย้อนกลับถัดไป