หน้า 12 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


ปุ่ม Microsoft Office ใน Word และ Excel

ปุ่ม Microsoft Office ใน Word และ Excel

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จะปรากฏในมุมบนซ้ายของหน้าต่างในโปรแกรม Microsoft Office หลายโปรแกรม คุณจะได้รับคำสั่งพื้นฐานเหมือนกับที่มีอยู่บนเมนู 'แฟ้ม' มาก่อน ไม่วาจะเป็น เปิด, บันทึก และ พิมพ์ เอกสารของคุณ

แต่ปุ่มดังกล่าวจะให้คำสั่งมากกว่าที่เมนู 'แฟ้ม' มีให้ ตัวอย่างเช่น จากที่นี่คุณจะได้รับการสนับสนุนในด้านการตรวจสอบว่าแฟ้มต่างๆ ใน Word, Excel, และ PowerPoint ไม่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อคิดเห็น คุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติในส่วนท้ายของบทเรียนนี้

นอกจากนี้ ปุ่ม Microsoft Office ยังนำคุณไปสู่การตั้งค่าโปรแกรมที่ควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกับการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการแก้ไขการสะกด

คลิก ตัวเลือกของ Excel, ตัวเลือกของ Word และอื่นๆ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นคลิกประเภทใดๆ ในรายการที่อยู่ทางด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ใน Excel ให้คลิก สูตร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ใน Word ให้คลิก การพิสูจน์อักษร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะเพื่อตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ใน Office รุ่นก่อนหน้า คุณอาจตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ที่คุณเปิดผ่านเมนู เครื่องมือ ตัวเลือกทั้งหลายเหล่านี้สามารถพบได้เมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office ซึ่งมองเห็นและอยู่ใกล้มือกว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทำงานกับแฟ้มเดิมหรือแฟ้มใหม่

หน้า 12 จาก 20ย้อนกลับถัดไป