หน้า 10 จาก 20ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Word' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Word และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดดาวน์โหลด: 16 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Word
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ในการฝึกปฏิบัตินี้คุณจะได้คุ้นเคยกับ Ribbon ด้วยการทำงานใน Word 2007 ก่อน จากนั้นใน Excel 2007

เกี่ยวกับเซสชันการฝึกปฏิบัติ

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Word ที่ด้านล่างของหน้านี้ เอกสารการฝึกปฏิบัติจะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดใน Word และหน้าต่างที่แยกต่างหากจากคำแนะนำการฝึกปฏิบัติจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ     คุณต้องมี Word 2007 และ Excel 2007 ติดตั้งแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คำสั่ง วาง, ตัด และ คัดลอก จะปรากฏในตำแหน่งใดบน Ribbon

บนแท็บสุดท้าย

บนแท็บแรก

บนแถบเครื่องมือด่วน

คุณจะย้ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดของหน้าจอสูงไปสู่ความละเอียดของหน้าจอต่ำ โดยที่คุณจะไม่เห็นคำสั่งต่างๆ บนกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว คุณจะทำสิ่งใด

คลิกแท็บ แสดง

คลิกแถบเครื่องมือ แสดง

คลิกลูกศรบนกลุ่มดังกล่าว

คุณได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติถึงวิธีการทำแถบเครื่องมือขนาดเล็กด้วยการจัดรูปแบบตัวเลือกต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเรียกใช้แถบเครื่องมือ ให้คุณทำดังนี้

คลิกแท็บ แทรก

คลิกแถบเครื่องมือด่วน

เลือกข้อความ

ในการฝึกปฏิบัติ คุณได้เรียนรู้วิธีการเปิดเผยเครื่องมือรูปภาพใน Word หลังจากที่เครื่องมือหายไป คุณจะเรียกเครื่องมือกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร

คลิกรูปภาพ

คลิกบน Ribbon

คลิกขวาที่ Ribbon จากนั้นให้เลือกแท็บ

หน้า 10 จาก 20ย้อนกลับถัดไป