หน้า 9 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

ส่วนหัวของคอลัมน์และแถว

แผ่นงานพร้อมทั้งชื่อคอลัมน์และแถว
บรรยายภาพ 1 ชื่อคอลัมน์คือเดือนของปี
บรรยายภาพ 2 ชื่อแถวคือชื่อบริษัท

เมื่อคุณป้อนข้อมูล การเริ่มต้นด้วยการใส่ชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแต่ละคอลัมน์เพื่อให้ใครก็ตามที่ใช้แผ่นงานร่วมกับคุณสามารถเข้าใจว่าข้อมูลหมายความว่าอย่างไร (และเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจเองในภายหลังด้วย) นั้นนับเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียว

ในรูปภาพ ชื่อคอลัมน์คือเดือนของปี เรียงกันอยู่ด้านบนสุดของแผ่นงาน

คุณอาจต้องการใส่ชื่อแถวด้วย ในรูปภาพ ชื่อแถวเรียงลงไปที่ด้านซ้ายคือชื่อของบริษัท

แผ่นงานนี้จะแสดงว่าตัวแทนจากแต่ละบริษัทเข้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยงทางธุรกิจในแต่ละเดือนหรือไม่

หน้า 9 จาก 13ย้อนกลับถัดไป