หน้า 8 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

ใส่การเรียงลำดับข้อมูลทั้งหมดลงใน Excel

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อใส่การเรียงลำดับข้อมูลทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

คุณสามารถใส่ชนิดข้อมูลพื้นฐานสองชนิดลงในเซลล์แผ่นงานได้ คือ ตัวเลขและข้อความ

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างงบประมาณ เพื่อทำงานกับภาษี หรือเพื่อบันทึกผลการเรียนของนักเรียน

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย หรือเพื่อบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน

คุณสามารถแม้แต่จะใช้ Excel เพื่อติดตามว่าทุกวันคุณออกกำลังกายมากเพียงใด และน้ำหนักของคุณที่ลดลงไป หรือการปรับปรุงบ้านของคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด มีความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ขณะนี้ เรามาเจาะลึงลงไปที่การป้อนข้อมูลกัน

หน้า 8 จาก 13ย้อนกลับถัดไป