หน้า 5 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

ส่วนหัวของคอลัมน์และแถวในแผ่นงาน

หลังจากส่วนหัวของคอลัมน์ 26 คอลัมน์แรก (A ถึง Z) ส่วนหัวของคอลัมน์ 26 คอลัมน์ถัดไปคือ AA ถึง AZ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไล่เรียงต่อไปจนถึงคอลัมน์ XFD เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,384 คอลัมน์
บรรยายภาพ 1 ส่วนหัวของคอลัมน์จะถูกระบุด้วยตัวอักษร
บรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของแถวจะถูกระบุด้วยตัวเลข

แผ่นงานจะถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ แถว และเซลล์ ซึ่งก็คือเส้นตารางที่คุณเห็นเมื่อคุณเปิดสมุดงาน

คอลัมน์เริ่มจากบนลงล่างในแผ่นงานตามแนวตั้ง แถวเริ่มจากซ้ายไปขวาของแผ่นงานตามแนวนอน เซลล์คือเนื้อที่ที่คอลัมน์และแถวมาบรรจบกัน

คอลัมน์แต่ละคอลัมน์มีส่วนหัวเรียงตามลำดับอักษรที่ด้านบน คอลัมน์ 26 คอลัมน์แรกมีตัวอักษรจาก A ถึง Z แผ่นงานแต่ละแผ่นมีทั้งหมด 16,384 คอลัมน์จาก ดังนั้นหลังจาก Z ตัวอักษรจะเริ่มอีกครั้งเป็นคู่ ตั้งแต่ AA ถึง AZ ให้ดูรูปที่ 2

หลังจาก AZ คู่ตัวอักษรจะเริ่มอีกครั้งด้วยคอลัมน์ BA ถึง BZ ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคอลัมน์ทั้งหมด 16,384 คอลัมน์มีส่วนหัวเรียงตามลำดับอักษรไปสิ้นสุดที่ XFD

แถวแต่ละแถวมีส่วนหัว ส่วนหัวของแถวจะเป็นตัวเลขจาก 1 ถึง 1,048,576

ส่วนหัวตามลำดับตัวอักษรบนคอลัมน์และส่วนหัวตามลำดับตัวเลขบนแถวจะบอกคุณถึงตำแหน่งที่คุณอยู่ในแผ่นงานเมื่อคุณคลิกเซลล์ ส่วนหัวจะรวมกันเพื่อสร้างเป็นที่อยู่เซลล์ และยังเรียกว่า การอ้างอิงเซลล์ อีกด้วย คุณจะศึกษาได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนถัดไป

หน้า 5 จาก 13ย้อนกลับถัดไป