หน้า 4 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

แผ่นงาน Excel โดยมี Book 1 ในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน และแท็บแผ่นงานที่ด้านล่างสุดของแผ่นงาน

แผ่นงานว่างในสมุดงานใหม่
บรรยายภาพ 1 สมุดงานแรกที่คุณเปิดจะเรียกว่า "สมุดงาน1" ชื่อเรื่องนี้จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของหน้าต่างจนกระทั่งคุณบันทึกสมุดงานโดยใช้ชื่อเรื่องที่คุณตั้งเอง
บรรยายภาพ 2 แท็บแผ่นงานที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างสมุดงาน

เมื่อคุณเริ่มใช้ Excel คุณเปิดแฟ้มที่เรียกว่า สมุดงาน โดยแต่ละสมุดงานใหม่จะมาพร้อมกับ แผ่นงาน สามแผ่นเหมือนกับหน้าในเอกสาร คุณป้อนข้อมูลลงในแผ่นงาน (บางครั้งแผ่นงานก็เรียกว่ากระดาษคำนวณ)

แต่ละแผ่นงานจะมีชื่อบน แท็บแผ่นงาน ของแผ่นงานนั้นที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่างสมุดงาน ได้แก่ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 โดยคุณจะคลิกที่แต่ละแท็บแผ่นงานเพื่อดูแผ่นงาน

การเปลี่ยนชื่อแท็บแผ่นงานเพื่อให้การระบุข้อมูลนแต่ละแผ่นงานนั้นง่ายดายขึ้นถือเป็นความคิดที่ดี ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแท็บแผ่นงานเรียกว่า มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม สำหรับงบประมาณหรือผลการเรียนของนักเรียนในเดือนเหล่านั้น หรือเรียกว่า ชายฝั่งภาคเหนือและชายฝั่งภาคตะวันตก สำหรับภูมิภาคการขาย และอื่นๆ

คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานเพิ่มเติมได้ถ้าคุณต้องการมากกว่าสามแผ่นงาน หรือถ้าคุณไม่ต้องการมากถึงสามแผ่นงาน คุณก็สามารถลบแผ่นงานหนึ่งหรือสองแผ่นออกได้ (แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำ) และคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อย้ายระหว่างแผ่นงานได้

คุณจะพบวิธีการทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในแบบฝึกหัดในตอนท้ายของบทเรียน

คุณอาจต้องการทราบถึงวิธีการสร้างสมุดงานใหม่ ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการคือ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ที่ด้านบนซ้าย แล้วคลิก สร้าง ในหน้าต่าง สร้างสมุดงาน ให้คลิก สมุดงานเปล่า

หน้า 4 จาก 13ย้อนกลับถัดไป