หน้า 3 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

Ribbon พร้อมคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดเรียงเป็นกลุ่ม

บรรยายภาพ 1 Ribbon จะขยายอยู่ด้านบนของ Excel
บรรยายภาพ 2 คำสั่งที่เกี่ยวข้องบน Ribbon ถูกจัดเรียงเป็นกลุ่ม

แถบด้านบนของหน้าต่าง Excel 2007 คือ Ribbon ซึ่งประกอบด้วย แท็บ ต่างๆ กัน โดยแต่ละแท็บจะสัมพันธ์กับงานชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้ทำใน Excel คุณสามารถคลิกแท็บด้านบนของ Ribbon เพื่อดูคำสั่งต่างๆ ของแต่ละแท็บได้ แท็บ หน้าแรก เป็นแท็บแรกทางด้านซ้ายจะมีคำสั่งแบบที่ใช้กันบ่อยที่ผู้ใช้ใช้มากที่สุดอยู่

คำสั่งจะถูกจัดระเบียบเป็น กลุ่ม เล็กๆ ที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น คำสั่งในการแก้ไขเซลล์จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในกลุ่ม การแก้ไข และคำสั่งในการทำงานกับเซลล์อยู่ในกลุ่ม เซลล์ คุณจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งบางคำสั่งในกลุ่ม เซลล์ และ การแก้ไข ในแบบฝึกหัดในตอนท้ายของบทเรียนนี้ (คุณจำเป็นต้องใช้ Excel 2007)

หน้า 3 จาก 13ย้อนกลับถัดไป