ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Excel' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Excel และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 16 กิโลไบต์ (<1 นาที @ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

แบบฝึกหัดใน Excel
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ TAB และ ENTER และสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณพิมพ์บางอย่างผิด คุณจะได้ใส่วันที่และเวลา คุณจะได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับแถบสูตร และสิ่งที่ต้องทำเมื่อข้อความยาวเกินกว่าจะพอดีในเซลล์นั้น และคุณยังได้ลองใช้ 'เติมอัตโนมัติ' และ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' อีกด้วย

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Excel แผ่นงานแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดใน Excel โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏอยู่ด้านข้าง หมายเหตุ     คุณต้องมี Excel 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


การกดปุ่ม ENTER จะย้ายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งเซลล์

จริง

เท็จ

เมื่อต้องการป้อนเศษส่วน เช่น 1/4 สิ่งแรกที่คุณป้อนคือ

หนึ่ง

ศูนย์

เครื่องหมายลบ

คุณได้เรียนรู้ในแบบฝึกหัดว่า ####Section:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:การแก้ไขข้อมูลและการตรวจทานแผ่นงาน;Type:2;Name:BMrp10076650img:ZA010093434;type:gif;lc:thaiSection:End;Type:3####Section:Start;Title:การแก้ไขข้อมูล;Type:3;Name:BMrp10076668img:ZA010092881;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093948;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093949;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093950;type:gif;lc:thaiSection:End;Type:3####Section:Start;Title:การเอาการจัดรูปแบบข้อมูลออก ;Type:3;Name:BMrp10076669img:ZA010092884;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093948;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093949;type:gif;lc:thaiimg:ZA001093950;type:gif;lc:thaiimg:ZA010092697;type:gif;lc:thaiSection:End;Type:3####Section:Start;Title:การแทรกคอลัมน์หรือแถว;Type:3;Name:BMrp10076670Section:End;Type:3####Section:Start;Title:แบบฝึกหัด;Type:3;Name:BMrp10076654img:ZA010193678;type:gif;lc:thaiimg:ZA010254396;type:jpg;lc:thaiSection:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:คำติชม;Type:2;Name:BMrp10076647####Section:End;Type:3####Section:End;Type:2####Section:Start;Title:บัตรอ้างอิงด่วน;Type:2;Name:BMrp10076658img:ZA010092677;type:gif;lc:thaiimg:ZA010092679;type:gif;lc:thaiimg:ZA010092693;type:gif;lc:thaiimg:ZA010092679;type:gif;lc:thaiimg:ZA010098510;type:gif;lc:thaiimg:ZA010092679;type:gif;lc:thai