หน้า 13 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

คลิก เล่น เพื่อดูวิธีที่รวดเร็วในการป้อนข้อมูลในชุดข้อมูล เช่น เดือนของปี

ต่อไปนี้เป็นเครื่องช่วยประหยัดเวลาถึงสองเท่าที่คุณสามารถใช้ในการป้อนข้อมูลลงใน Excel:

เติมอัตโนมัติ     ใส่เดือนของปี วันในสัปดาห์ พหุคูณของ 2 หรือ 3 หรือข้อมูลอื่นในชุดข้อมูล คุณพิมพ์รายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ แล้วขยายชุดข้อมูลนั้น

คลิก เล่น เพื่อดูวิธีการ

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ     ถ้าสองสามตัวอักษรแรกที่คุณพิมพ์ในเซลล์ตรงกับรายการที่คุณได้ใส่ในคอลัมน์นั้นแล้ว Excel จะเติมอักขระที่เหลือให้คุณ เพียงแค่กด ENTER เมื่อคุณเห็นอักขระเหล่านั้นถูกเติมลงไป วิธีการนี้จะใช้ได้ผลกับข้อความหรือข้อความที่มีตัวเลข แต่จะไม่ได้ผลกับตัวเลขเท่านั้น วันที่ หรือเวลา

คุณสามารถลองใช้สองวิธีนี้เพื่อป้อนข้อมูลในแบบฝึกหัดซึ่งอยู่ถัดไปได้

หน้า 13 จาก 13ย้อนกลับถัดไป