หน้า 12 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

ตัวเลขที่จัดแนวด้านขวาของเซลล์

Excel จะจัดแนวตัวเลขไว้ที่ด้านขวาของเซลล์

เมื่อต้องการใส่ยอดขายในคอลัมน์ C ซึ่งเป็นคอลัมน์ยอดขาย คุณอาจพิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ ($) ตามด้วยยอดขายได้

ตัวเลขอื่นและวิธีการใส่ตัวเลขเหล่านั้น

  • เมื่อต้องการใส่เศษส่วนคละ ให้เว้นช่องว่างระว่างจำนวนเต็มและเศษส่วน ตัวอย่างเช่น 1 1/8
  • เมื่อต้องการใส่เศษส่วนแท้ ให้ใส่เลขศูนย์ก่อน ตัวอย่างเช่น 0 1/4 ถ้าคุณใส่เพียง 1/4 โดยไม่ใส่ศูนย์เข้าไปด้วย Excel จะแปลตัวเลขว่าเป็นวันที่ ซึ่งคือ 4 มกราคม
  • ถ้าคุณพิมพ์ (100) เพื่อระบุตัวเลขลบด้วยวงเล็บ Excel จะแสดงตัวเลขเป็น -100

ถ้าคุณต้องการทราบวิธีการบวก ลบ คูณ และหารตัวเลขใน Excel โดยใช้สูตร คุณต้องไปที่หลักสูตรทำความรู้จักกับ Excel 2007: การใส่สูตร

หน้า 12 จาก 13ย้อนกลับถัดไป