หน้า 10 จาก 13ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การสร้างสมุดงานแรกของคุณ

จุดแทรกจะย้ายไปทางขวาด้วย TAB และไปด้านล่างด้วย ENTER

กด TAB เพื่อย้ายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งเซลล์ หรือกด ENTER เพื่อย้ายส่วนที่เลือกไปด้านล่างหนึ่งเซลล์

สมมติว่าคุณกำลังสร้างรายชื่อพนักงานขาย รายชื่อนั้นจะมีวันที่ของการขายพร้อมยอดขาย ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีชื่อคอลัมน์เหล่านี้ คือ ชื่อ วันที่ และยอดขาย

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อแถวเรื่อยลงมาทางด้านซ้ายของแผ่นงานในกรณีนี้ เนื่องจากชื่อพนักงานขายจะอยู่ที่คอลัมน์ซ้ายสุด

คุณอาจพิมพ์ "วันที่" ในเซลล์ B1 แล้วกด TAB แล้วคุณจึงพิมพ์ "ยอดขาย" ในเซลล์ C1

หลังจากคุณพิมพ์ชื่อคอลัมน์ คุณอาจคลิกในเซลล์ A2 เพื่อเริ่มพิมพ์ชื่อของพนักงานขาย

คุณอาจพิมพ์ชื่อ แล้วกด ENTER เพื่อย้ายส่วนที่เลือก ลง หนึ่งเซลล์ไปยังเซลล์ A3 (ลงมาตามคอลัมน์) แล้วพิมพ์ชื่อถัดไปต่อไปเรื่อยๆ

หน้า 10 จาก 13ย้อนกลับถัดไป