หน้า 15 จาก 21ย้อนกลับถัดไป

ทำความรู้จักกับ Excel 2007: การใส่สูตร

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยของช่วง ให้คลิกในเซลล์ D7 แล้ว
บรรยายภาพ 1 บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรในปุ่ม ผลรวม แล้วคลิก ค่าเฉลี่ย ในรายการ
บรรยายภาพ 2 กด ENTER เพื่อแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ D7

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของสิ่งบันเทิงทั้งหมดสำหรับของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์

Excel จะป้อนสูตรให้คุณ คลิกในเซลล์ D7 แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่ปุ่ม ผลรวม แล้วคลิก ค่าเฉลี่ย ในรายการ สูตร =AVERAGE(B7:C7) จะปรากฏในแถบสูตร แถบสูตร ใกล้ด้านบนของแผ่นงาน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์สูตรลงในเซลล์ได้โดยตรงด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ     ปุ่ม ผลรวม ก็อยู่บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ไลบรารีฟังก์ชัน เช่นกัน

หน้า 15 จาก 21ย้อนกลับถัดไป