หน้า 1 จาก 23ย้อนกลับถัดไป

XML คืออะไร?


เรียนรู้วิธีที่ Office 2003 สนับสนุน XML
เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของ XML ในข้อที่ว่า XML คืออะไรและทำงานอย่างไร ก่อนดูว่าโปรแกรมบางโปรแกรมในระบบ Microsoft Office ช่วยให้คุณใช้ XML ได้อย่างไร

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนที่ใช้ศึกษาด้วยตนเอง 5 บทเรียนและส่วนของภาคปฏิบัติ 2 ส่วนสำหรับเปิดรับประสบการณ์ตรง
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ช่วยวางแผนระบบ XML
  • ใช้และปฏิบัติตามคำศัพท์เฉพาะและแนวคิดเบื้องต้นของ XML เช่น แท็ก Schema และการแปลง
  • ดูว่า XML ทำงานอย่างไรในโปรแกรมบางโปรแกรมของระบบ Microsoft Office

คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office Excel 2003 และ Microsoft Office Word 2003 หรือ Microsoft Office 2003 Professional Edition ในการฝึกปฏิบัติ คุณไม่สามารถทำการฝึกปฏิบัตได้โดยใช้โปรแกรม Excel และ Word ใน Microsoft Office 2003 Standard Edition


โอกาสคือ คุณได้ยินเรื่อง XML มาบ้างแล้ว และคุณอาจได้ยินได้ฟังเหตุผลบางประการที่คุณควรหันมาใช้ XML จัดเก็บข้อมูล แต่จริง ๆ แล้ว XML คืออะไรและทำงานอย่างไร? หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักเบื้องต้น: XML คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง และข้อดีบางประการของการใช้สิ่งนี้

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านภาพรวมตรงกลางของเพจนี้ หรือสารบัญในคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

หน้า 1 จาก 23ย้อนกลับถัดไป