การบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มอื่น

คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Microsoft Excel ในรูปแบบแฟ้มของ Excel รุ่นก่อนหน้า, ในรูปแบบแฟ้มข้อความ และในรูปแบบแฟ้มอื่นๆ เช่น PDF หรือ XPS ได้ Excel 2010 ใช้รูปแบบแฟ้มแบบ XML เช่นเดียวกับ Excel 2007 คุณยังสามารถบันทึกรูปแบบแฟ้มใดๆ ที่สามารถเปิดได้ใน Excel 2010 ไปยังรูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML ปัจจุบันได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แฟ้มจะได้รับการบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้ม .xlsx แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึกได้ ถ้าคุณใช้คำสั่ง บันทึกเป็น บ่อยครั้ง คุณอาจต้องการเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วน

สำหรับรายการของรูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010 ให้ดู รูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด


บันทึกสมุดงาน Excel 2010 ในรูปแบบแฟ้มอื่น

 สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มอื่นที่นอกเหนือจากรูปแบบแฟ้ม Excel ปัจจุบันแล้ว รูปแบบและคุณลักษณะที่มีเฉพาะใน Excel 2010 จะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ Office Excel 2010 กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

 1. ใน Excel ให้เปิดสมุดงานที่คุณต้องการบันทึกเพื่อใช้ในโปรแกรมอื่น
 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 3. เมื่อต้องการบันทึกสมุดงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ระบุไดรฟ์และตำแหน่งที่ตั้งในเส้นทางแฟ้มและกล่อง โฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน
 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบที่คุณทราบว่าคุณสามารถเปิดได้ในโปรแกรมอื่น

ถ้าจำเป็น ให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบแฟ้มที่มองไม่เห็นในรายการ

 หมายเหตุ    รูปแบบแฟ้มที่มีจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (แผ่นงาน แผ่นงานแผนภูมิ หรือชนิดแผ่นงานอื่น)

 เคล็ดลับ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกสมุดงานในรูปแบบ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้ดูที่ บันทึกเป็น PDF หรือ XPS

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกรูปแบบแฟ้มอื่นในรูปแบบแฟ้ม Excel 2007-2010

คุณสามารถบันทึกรูปแบบแฟ้มใดๆ ที่สามารถเปิดได้ใน Excel 2010 ในรูปแบบ Excel Workbook (.xlsx) ปัจจุบันได้ การดำเนินการนี้ทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่ๆ ของ Excel 2010 ได้ เช่น เส้นแบบประกายไฟ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบแฟ้มอื่น

 หมายเหตุ   เมื่อคุณบันทึกสมุดงานที่ถูกสร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้าเป็นสมุดงาน Excel 2007-2010 รูปแบบและคุณลักษณะบางประการอาจไม่ถูกเก็บรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Excel 97-2003 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดู การใช้ Office Excel 2010 กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน
 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 3. เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ระบุไดรฟ์และตำแหน่งที่ตั้งในเส้นทางแฟ้มและกล่อง โฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน
 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า และสมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ ให้คลิก Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
 • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานเป็นแม่แบบ ให้คลิก Excel Template (*.xltx)
 • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า สมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ และคุณต้องการบันทึกสมุดงานนั้นเป็นแม่แบบ ให้คลิก Excel Macro-Enabled Template.xltm
 • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน Excel ปัจจุบัน ให้คลิก Excel Workbook (*.xlsx)
 • ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มไบนารีใหม่ ให้คลิก Excel Binary Workbook (*.xslb)
 1. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึก

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแฟ้มที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นได้เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก
 2. ในประเภท บันทึก ภายใต้ บันทึกสมุดงาน ในกล่อง บันทึกแฟ้มในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่ง บันทึกเป็น ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง บันทึกเป็น ไม่พร้อมใช้งานแบบปุ่มบน Ribbon อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

 1. คลิกลูกศรแบบหล่นบน แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

ลูกศรแถบเครื่องมือด่วน

 1. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก คำสั่งที่เป็นที่นิยม ไว้แล้ว
 2. ในกล่องรายการ ให้เลื่อนไปที่ปุ่ม บันทึกเป็น แล้วเลือกปุ่มนั้น
 3. คลิก เพิ่ม

 หมายเหตุ    ใน Excel 2010 ไม่สามารถเพิ่มปุ่ม บันทึกเป็น ลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยการคลิกขวาที่คำสั่ง บันทึกเป็น บนแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010