การสร้างสมุดงานใหม่

สมุดงาน Microsoft Excel คือแฟ้มที่มีแผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ)อย่างน้อยหนึ่งแผ่นงานที่คุณสามารถใช้จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหลากหลายชนิด เมื่อต้องการสร้างสมุดงานใหม่ คุณสามารถเปิดสมุดงานเปล่าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ แม่แบบสมุดงานเริ่มต้น หรือแม่แบบอื่นใดก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


เปิดสมุดงานเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. คลิก สร้าง
 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างสมุดงานเปล่าเล่มใหม่อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกด CTRL+N ได้ด้วย

เคล็ดลับ

 • ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานใหม่จะมีสามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้มีอยู่ในสมุดงานใหม่ได้
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาแผ่นงานออกได้ตามต้องการด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. คลิก สร้าง
 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่
 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด
 4. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. คลิก สร้าง
 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง หรือ แม่แบบของฉัน
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบตัวอย่างที่ติดตั้งมากับ Excel ตามค่าเริ่มต้น ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่ต้องการ
  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบของคุณเอง บนแท็บ แม่แบบส่วนบุคคล ให้คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   แท็บ แม่แบบส่วนบุคคล จะแสดงรายการแม่แบบที่คุณได้สร้างไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแม่แบบที่ต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองมักเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ แม่แบบ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista และ C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการรับแม่แบบสมุดงานเพิ่มเติม คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Office.com ใน แม่แบบที่มีอยู่ ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภทแม่แบบที่ระบุ แล้วคลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010