การแก้ไขข้อผิดพลาด #REF!

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการอ้างอิงเซลล์ (การอ้างอิงเซลล์: ชุดของคู่ลำดับของเซลล์บนแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น การอ้างอิงของเซลล์ที่ปรากฏที่จุดตัดของคอลัมน์ B และแถว 3 คือ B3)ไม่ถูกต้อง

อาการ

Microsoft Excel แสดง #REF! ในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์บนแผ่นงาน

สาเหตุ

  • เซลล์ที่ถูกอ้างถึงโดยสูตรอื่นอาจถูกลบ หรือเซลล์อาจวางบนเซลล์อื่นที่ถูกอ้างถึงโดยสูตรอื่น
  • อาจมีการเชื่อมโยง Object Linking and Embedding (OLE) ไปยังโปรแกรมที่ไม่ได้ทำงานอยู่

 หมายเหตุ   OLE เป็นเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้

  • อาจมีการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อ Dynamic Data Exchange (DDE) (กลุ่มหรือประเภทของข้อมูลในส่วนเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์) เช่น "ระบบ" ที่ไม่พร้อมใช้งาน

 หมายเหตุ   DDE เป็นโพรโทคอลที่กำหนดขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่ทำงานบน Microsoft Windows

  • อาจมีแมโครในสมุดงานที่ป้อนฟังก์ชันที่ส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! บนแผ่นงาน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า แล้วลบคอลัมน์ D (ทั้งคอลัมน์) ออก สูตรต่างๆ ซึ่งเดิมอยู่ในคอลัมน์ E จะถูกเลื่อนมาอยู่ในคอลัมน์ D และจะแสดงข้อผิดพลาด #REF! ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกเซลล์ D2 Excel จะแสดงสูตร =SUM(B2,C2,#REF!) ในแถบสูตร

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

  1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
  3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

  1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
4
5
A B C D E
ภูมิภาค ยอดขายปี 2006 ยอดขายปี 2007 ยอดขายปี 2008 สูตร
ภาคตะวันออก 22700 24200 11000 =SUM(B2,C2,D2)
ภาคเหนือ 17400 17800 10200 =SUM(B3,C3,D3)
ภาคใต้ 18600 18500 9600 =SUM(B4,C4,D4)
ภาคตะวันตก 21800 23300 10300 =SUM(B5,C5,D5)

ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นเนื่องจากสูตรในคอลัมน์ E อ้างอิงคอลัมน์ D และเนื่องจากคอลัมน์ D ถูกลบไปแล้วจึงทำให้สูตรไม่ถูกต้องอีกต่อไป แทนที่จะทำการแก้ไขสูตรให้อ้างอิงเซลล์อื่น (ซึ่งคงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ) Excel จะแสดงข้อผิดพลาดนี้เพื่อพร้อมท์ให้คุณแก้ไขสูตรด้วยตัวคุณเอง เพื่อป้องกันไม่ให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดไว้ ในกรณีนี้ คุณสามารถแก้ไขสูตรได้โดยการเอา ",#REF!" ออกจากสูตรใน D2 แล้วลากสูตรลงไปยังเซลล์ด้านล่าง

การแก้ปัญหา

  • ถ้ามีการเปิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน Excel ให้คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์ที่แสดงข้อผิดพลาด รูปปุ่ม คลิก แสดงขั้นตอนการคำนวณ ถ้าปรากฏขึ้น แล้วคลิกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับข้อมูลของคุณ

 เคล็ดลับ   พิจารณาวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ เพื่อช่วยหาว่าควรคลิกตัวเลือกใด

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010