การสร้างรูปภาพจากเซลล์ แผนภูมิ หรือวัตถุ

ถ้าต้องการ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลแผ่นงาน แผนภูมิ หรือวัตถุ แล้ววางสิ่งเหล่านี้เป็นรูปภาพคงที่ไว้ที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ)หรือแผนภูมิ คุณยังสามารถวางข้อมูลที่คัดลอกจากโปรแกรมอื่นแล้ววางเป็นรูปภาพใน Microsoft Office Excel ได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด


คัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพใน Excel

 1. เมื่อต้องการล้างเส้นตารางของเซลล์ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้แสดงเส้นตารางในรูปภาพของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel
 1. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตาราง
 1. บนแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิ ให้เลือกเซลล์หรือคลิกแผนภูมิหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกเป็นรูปภาพ
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง คลิก เป็นรูปภาพ แล้วคลิก คัดลอกเป็นรูปภาพ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ในกล่องโต้ตอบ คัดลอกรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้
 • ภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้
 • ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 เคล็ดลับ   เพื่อให้ได้คุณภาพรูปภาพที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือก เหมือนหน้าจอ และ รูปภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการรักษาคุณภาพของรูปภาพให้คงเดิม สิ่งที่คุณคัดลอกโดยใช้ตัวเลือก เหมือนหน้าจอ และ รูปภาพ จะถูกวางโดยมีขนาดเป็น 100% ของขนาดเดิมเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับมาตราส่วนแผ่นงานเป็น 75% สิ่งที่คัดลอกมาจากแผ่นงานนั้น อาจปรากฏใหญ่กว่า เพราะวางด้วยขนาดจริงของสิ่งนั้น

 1. คลิก ตกลง
 2. บนแผ่นงานหรือเอกสารอื่น ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรูปภาพ
 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วางรูปปุ่ม

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+V ได้อีกด้วย

 1. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้
 1. เลือกรูปภาพ

 เคล็ดลับ   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือรูปภาพ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ รูปแบบ

 1. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ กลุ่ม จัดเรียง หรือกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คัดลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่นแล้ววางเป็นรูปภาพใน Excel

 1. ในโปรแกรมอื่น เช่น Word ให้ใช้คำสั่ง คัดลอก ของโปรแกรมนั้นเพื่อคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการวางเป็นรูปภาพใน Excel
 2. ใน Excel ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผ่นงานหรือแผนภูมิที่คุณต้องการวางข้อมูลที่คัดลอกเป็นรูปภาพ
 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง ให้คลิก เป็นรูปภาพ แล้วคลิก วางเป็นรูปภาพ หรือ วางการเชื่อมโยงของรูปภาพ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. เลือกรูปภาพ

 เคล็ดลับ   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือรูปภาพ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ รูปแบบ

 1. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ กลุ่ม จัดเรียง หรือกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007