การยกตัวเลขขึ้นเป็นเลขยกกำลัง

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณระดับขีดจำกัดขั้นต่ำของชิ้นส่วนเครื่องกล หรือคำนวณระยะห่างระหว่างสองกาแลกซี่ เมื่อต้องการยกตัวเลขขึ้นเป็นเลขยกกำลัง ให้ใช้ตัวดำเนินการ "^" หรือฟังก์ชัน POWER

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
  3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A B
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=POWER(5,2) คำนวณหากำลังสองของห้า (25)
=5^3 คำนวณหากำลังสามของห้า (125)

รายละเอียดฟังก์ชัน

POWER

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007