การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

สมมติว่าคุณต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบันอย่างง่ายขณะกำลังบันทึกเวลาสำหรับกิจกรรม หรือคุณอาจต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติในเซลล์ทุกครั้งที่มีการคำนวณสูตรซ้ำ การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันลงในเซลล์สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด


แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ให้กด CTRL+; (เครื่องหมายอัฒภาค)
  • เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบัน ให้กด CTRL+SHIFT+; (เครื่องหมายอัฒภาค)
  • เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด CTRL+; (อัฒภาค) แล้วกด SPACE แล้วกด CTRL+SHIFT+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่หรือเวลาที่สามารถปรับปรุงค่าได้

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน TODAY และ NOW ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Web App ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์

 สิ่งสำคัญ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กดปุ่ม CTRL+C
 2. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Web App ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับแต่ละเซลล์ในตัวอย่าง

 สิ่งสำคัญ   เพื่อให้ตัวอย่างทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน

 1. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้


 
1
2
3
A B
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=TODAY() วันที่ปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)
=NOW() วันที่และเวลาปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

 หมายเหตุ   ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TODAY และ NOW จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการคำนวณแผ่นงาน หรือเมื่อมีการเรียกใช้แมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่เท่านั้น เซลล์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้ไม่มีการปรับปรุงค่าอย่างต่อเนื่อง วันที่และเวลาที่ใช้ได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดู ฟังก์ชัน TODAY และ ฟังก์ชัน NOW

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007