การเปลี่ยนแปลงภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หรือวิธีใช้ในโปรแกรม Office

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หรือวิธีใช้ องค์กรของคุณจะต้องซื้อและแจกจ่ายแพคอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา Microsoft Office 2003 และมีการติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. บนเมนู Start ของ Microsoft Windows XP ให้ชี้ที่ All Programs จากนั้นเลือก Microsoft Office Tools จากนั้นคลิก Microsoft Office 2003 Language Settings

  ใน Windows 2000 บนเมนู Start ของ Windows ให้ชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Microsoft Office Tools เสร็จแล้วคลิก การติดตั้งภาษา Microsoft Office 2003

 2. บนแท็บ อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้และวิธีใช้ ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงการเปลี่ยนแปลงภาษาอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

  • ในกล่อง แสดง Office 2003 ใน ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

  แสดงการเปลี่ยนแปลงภาษาของวิธีใช้

  • ในกล่อง วิธีใช้ แสดงผลใน ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

หมายเหตุ  คอมโพเนนต์ของ Office บางตัวไม่สนับสนุนการเปลี่ยนภาษาของอินเทอร์เฟซหรือวิธีใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ Microsoft Office 2003 Resource Kit

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio Standard, Word